Sleufsilowanden voor maïsopslag en kuilgras

Waarom kiest u voor een sleufsilo?

Het voordeel van een sleufsilo bouwen is dat het kuilvoer in een sleufsilo beter te verdichten is vergeleken met een rijkuil, waardoor de mais minder broeigevoelig is. Het ruimtebeslag is beperkt en u verbruikt minder afdekplastic. Het inbrengen van het gras kan met een shovel, trekker of verreiker. U kunt het gras zonder problemen aanwalsen – de sleufsilowanden zijn hierop berekend.

 

Hoe groot moet de sleufsilo worden?

De afmetingen van de sleufsilo zijn afhankelijk van de voersnelheid en worden bepaald aan de hand van het gewicht droge stof per m3. Deze wordt beïnvloed door het droogstofgehalte, de haksellengte, de stapelhoogte, de mate van aanrijden/-walsen en de afdekking. Laat u hierover goed adviseren.

Direct een offerte aanvragen?
  Soorten wanden

  Wat doet Van Dijk Beton eraan om aantasting zoveel mogelijk te voorkomen?

  Op basis van de NEN-norm 8005 (norm voor de samenstelling van beton) moet kuilvoer worden beschouwd als chemisch sterk agressief waarmee de toepassing valt in milieuklasse XA3. Van Dijk Beton produceert deze wanden met hoogovencement en een lage watercementfactor. Uit praktijkervaringen en onderzoek blijkt dat beton dat is samengesteld met hoogovencement beter bestand is tegen maiszuren dan portlandcement. Van Dijk Beton past als een van de weinigen altijd hoogovencement toe!
  Verder speelt de watercementfactor een belangrijke rol voor de mate van zuurbestandheid. Vanzelfsprekend voldoet een sleufsilo van Van Dijk Beton aan milieuklasse XA3 (geschikt voor toepassing in een chemisch sterk agressieve omgeving). Daarmee kan aantasting voor lange tijd worden uitgesteld. Een pH-waarde tussen de 4,0 en 4,2 levert doorgaans geen problemen op. Wij maken u er wel op attent dat onder agressievere omstandigheden (pH < 4) de gebruikelijke betontechnologische duurzaamheidsparameters onvoldoende zijn tegen aantasting.

  Wat kunt u eraan doen om aantasting zoveel mogelijk te voorkomen?

  Kuil de mais zo snel mogelijk in. Bij langzaam inkuilen (langer dan 1 dag) of na het toetreden van lucht in de kuil, stijgt de temperatuur. Dit leidt tot meer azijnzuur en minder melkzuur. Probeer dit te voorkomen! Verder adviseren wij u om de mais volledig glad en vlak af te dekken om verrotting te voorkomen. Voor de ondergrond tussen de wanden levert Van Dijk Beton bijbehorende betonnen bedrijfsvloerplaten in dezelfde kwaliteit als de wanden.  Zo blijft u ook bij een extreem laag droogstofpercentage en/of een hoge melkzuurwaarde lang plezier houden van uw silowanden. U kunt de mais uit de silo halen met een kuilvoersnijder, kuilvoerhapper of anders met de kraan.

  Wij kunnen in één arbeidsgang zowel de sleufsilowanden als de bedrijfsvloerplaten voor u plaatsen.

  Wij bieden een uitgekiend ontwerp. De sleufsilowanden die wij maken, vindt u nergens anders. We zetten ze even op een rijtje:

  • De sleufsilowanden worden gemaakt van hogesterktebeton met een betonsterkteklasse van C70/85. Vergelijk de betonkwaliteit van de sleufsilowanden van Van Dijk Beton met die van andere producenten en u stelt vast dat Van Dijk Beton sleufsilo’s met de hoogste betonkwaliteit levert.
  • Door de hoge betonkwaliteit wordt een grotere dichtheid verkregen. Dit geeft beton een grotere duurzaamheid en maakt het bij uitstek geschikt voor toepassingen in een chemisch sterk agressieve omgeving. Vergelijk de volumieke massa van de sleufsilowanden van Van Dijk Beton met die van andere producenten en u stelt vast dat Van Dijk Beton sleufsilo’s met de hoogste dichtheid levert.
  • De bovenrand van de elementen heeft een mooie ronding, om schade aan afdekzeilen te voorkomen.
  • De wand staat onder een haakse hoek (90 graden) op de voetplaat. Er zit dus geen afschuining aan de binnenzijde waardoor de silo gemakkelijk leeg gemaakt kan worden, ideaal voor de kuilvoersnijder.
  • De vlakke voetplaat sluit goed aan op de bijbehorende bedrijfsvloervloerplaten, hierdoor blijft het geheel modulair uit te breiden, maar ook verplaatsbaar – dus heel duurzaam.
  • Het aansluitdetail voor zowel de wand als de voet is voorzien van een speciale kitgroef zodat het element eenvoudig rondom af te kitten is.
  • De elementen zijn eenvoudig te voorzien van aansluitingen t.b.v. schoon- en vuilwaterleidingen (regenwater, perssappen)
  • De elementen zijn zelfkerend; erachter is dus geen grondwal nodig.

  Daarmee kan zonder twijfel gesteld worden dat dit de beste sleufsilowand is en voldoet aan de hoge eisen van de Nederlandse agrariër.

  < Terug naar het overzicht