Betonnen geluidsschermen

Verkeer is een van de belangrijkste bronnen van omgevingslawaai. In de Wet geluidhinder (Wgh) en de Wet milieubeheer (Wm) staan regels om verkeerslawaai te verminderen en te voorkomen. Een van de maatregelen is het plaatsen van betonnen geluidsschermen. Van Dijk Beton maakt al jarenlang betonnen geluidsschermen om de verspreiding van geluid te beperken. De elementen kunnen in vele vormen, formaten en afwerkingen worden geleverd. Van Dijk Beton produceert standaard plinten, standaard elementen voor het modulaire geluidsscherm en elementen volledig klant- / ontwerp specifiek.

Specificaties ( duurzame en circulaire ) betonnen geluidsschermen

De functionele eigenschappen zijn afhankelijk van de afmetingen, de vorm en absorberende en reflecterende eigenschappen van de elementen. Van Dijk Beton levert zowel reflecterende als absorberende panelen. Zo kunnen de betonnen panelen worden voorzien van een open structuur of van cannelures zodat het absorberende oppervlak vergroot wordt. Om te voldoen aan esthetische – al dan niet onder architectuur ontworpen –eisen worden de elementen voorzien van een motief en/of kleur. Niet-absorberende elementen zijn eenvoudig tegen graffiti te behandelen. Lichtreflecties kunnen bij de toepassing van betonnen elementen worden uitgesloten.

Voor de draagconstructie leveren wij ook betonnen stijlen (kolommen) en funderingsstroken (plinten). Van Dijk Beton levert ook keerwanden welke geschikt zijn voor de toepassing van schanskorven. Voor “groene” geluidsschermen met een ecologische meerwaarde, geschikt voor begroeiing van diverse beplantingstypes, levert Van Dijk Beton speciale elementen.

Aangezien de geluidsschermen locatie-specifieke eisen kennen, worden de elementen veelal orderspecifiek  geproduceerd.

Duurzaam en circulair

Van Dijk Beton heeft het Betonakkoord ondertekend. We verbinden ons daarmee aan de doelstellingen om de CO2 uitstoot te reduceren en betonelementen meer circulair te maken. We maken gebruik van lokale en regionale secundaire grondstoffen om de primaire grondstoffen grind en zand te vervangen. We onderzoeken de toepassing van alternatieve bindmiddelen en alternatieve wapening. We ondersteunen bij het ontwerp, met het oog op hergebruik. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan de handelingsperspectieven om te komen tot verdere optimalisatie en verbetering.

MKI en LCA

In overleg met onze opdrachtgever komen we tot een levenscyclusanalyse, eventueel met een onderbouwing middels de milieukostenindicator (MKI).

We handelen proactief, in afwachting van de nog te introduceren EU-norm duurzame geluidsschermen.

Toepassingen betonnen geluidsschermen

Beperking van geluidsoverlast is van grote invloed op de leefkwaliteit. Middels de levering van betonnen geluidsschermen voor meerdere projecten draagt Van Dijk Beton bij aan de realisatie van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) van Rijkswaterstaat en ProRail.  Weggebruikers zijn bekend met geluidsschermen langs snelwegen en provinciale wegen. Geluidsschermen worden ook toegepast om het geluid van railverkeer weg te nemen. Het MJPG omvat ca. 20 regionale saneringsplannen, en duurt naar verwachting tot en met 2027.

Vormfactoren:

  • Verticale oppervlakte
  • Lengtegeluidsscherm
  • Hoogtegeluidscherm
  • Stramienmaatstijlen
  • Afstand van de vluchtdeuren

Meer informatie

Afhankelijk van het gekozen ontwerp van een betonnen geluidsscherm maakt Van Dijk Beton een productie- en leveringsplan. Vooraf, tijdens en na de uitvoering is er intensief contact met de projectleiding. De uitvoering moet immers zonder stagnatie verlopen. Een slagvaardig team van deskundige medewerkers zorgt ervoor dat wijzigingen in het ontwerp of in de planning  – zelfs tijdens de uitvoering – snel verwerkt worden. Zo zorgen we ervoor dat projecten probleemloos kunnen worden gerealiseerd. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Direct een offerte aanvragen?