• Wat kunnen wij voor u prefabriceren?

  • Ons doel is u succesvol te laten zijn

Uw prefab partner

We doen zaken op basis van transparantie en vertrouwen. Dat zien we als de voorwaarden voor een goede samenwerking. Vooraf krijgt u van ons niet alleen te horen wat de prijs is, maar ook hoe die prijs is opgebouwd, hoe we de productie hebben ingepland en hoe we de voortgang bewaken. Uw wensen en ideeën betrekken we daar graag bij. Ook tijdens de productie houden we u op de hoogte. Zo voorkomen we verrassingen en teleurstellingen en kunt u uw tijd gebruiken voor andere zaken.

Waarin zijn we sterk?

  • Kleine seriematige producten en grotere prefab elementen op maat tot 40 ton.
  • Onze productielocatie ligt aan groot vaarwater. Uw prefab elementen kunnen dus altijd (ook) over water getransporteerd te worden.
  • Met de expertise in maltechnieken en een ruim assortiment direct inzetbare mallen in eigen beheer zorgen we ervoor dat uw kwaliteitsproduct volgens de juiste specificaties geproduceerd wordt.
  • Het transporteren van uw producten geschiedt door een ‘eigen transporteur’. Dat betekent dat u kunt rekenen op vakkundige chauffeurs die binding hebben met uw producten. Zij zijn vakspecialist, ook als het om het lossen gaat.

Leveranciers

Niet alleen met onze klanten streven we naar een intensieve samenwerking, ook met onze leveranciers. Ook hier geldt dat de samenwerking is gebaseerd op transparantie en vertrouwen. Samen streven we naar minimale verspilling van materialen, arbeid en tijdsverschillen tussen de onderlinge processen. Partnerschap is voor ons essentieel, want alleen op basis hiervan zijn we in staat onze beloften richting de klant waar te maken.

Waar staan wij voor?

Wij doen ons werk met drie kernwaarden in ons achterhoofd:

  • Persoonlijke samenwerking
  • Snelle levering
  • Focus op kwaliteit

Persoonlijke samenwerking

Samen met u bouwen we aan de toekomst. Dat doen we door zaken te doen met transparantie en vertrouwen. We zijn trots op ons werk en betrekken u daar graag bij. Vooraf geven we u inzicht in hoe we te werk gaan en houden u gedurende het gehele project op de hoogte.

Snelle levering

De afspraken die wij met u maken komen wij niet alleen na, ook als afspraken gewijzigd moeten worden passen wij ons moeiteloos aan. We zijn compact georganiseerd, onze medewerkers staan onderling in nauw contact en kunnen snel reageren op veranderende vragen. Ook als er op het laatste moment nog iets moet veranderen. Geen meerkosten, geen langere levertijden. We doen er alles aan om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Onze kracht wordt zo ook uw kracht en samen creëren wij onderscheidend vermogen.

Focus op kwaliteit

NEN-EN-ISO 9001:2015
KIWA Nederland B.V. heeft Van Dijk Beton op 01-10-2018 een certificaat verstrekt waaruit blijkt dat is vastgesteld dat het door Van Dijk gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het ontwerp, productie en levering van (bouw-) elementen van Beton.

BRL 2813 Bouwelementen van Beton
Op basis van BRL 2813 Bouwelementen van Beton d.d. 1 juni 2006 inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 heeft KIWA Nederland B.V. aan Van Dijk Beton op 06-07-2017 een kwaliteitsverklaring voor productcertificatie verstrekt middels het document K96567/01.

BRL 5070 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het NL-BSB® productcertificaat
Op basis van BRL 5070 Vooraf vervaardigde Betonproducten d.d. 16 april 2015 juni 2006 iheeft KIWA Nederland B.V. aan Van Dijk Beton op 06-09-2017 een kwaliteitsverklaring voor productcertificatie verstrekt middels het document K96568/01.

Direct een offerte aanvragen?