17 juni 2024

Mogelijk dwingende MKI in de grond-, weg- en waterbouw.

De MKI, daar is afgelopen maanden veel over gesproken. Demissionair minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) kondigde onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aan om de MKI mogelijk dwingend te gaan toepassen in grote GWW projecten.  Anders dan in de B&U-sector, (die aan de MPG-eis in de bouwregelgeving moet voldoen) wordt in de GWW-sector de milieukwaliteit van een bouwwerk niet dwingend voorgeschreven. In de GWW is de milieukwaliteit veelal afhankelijk van het milieubewustzijn van de opdrachtgevende partij.

Wat is de MKI eigenlijk?  MKI staat voor milieu kosten indicator en geeft de kosten weer die nodig zijn om de nadelige milieueffecten / milieubelasting van het produceren van een product te compenseren. Het is een fictief getal, je hoeft het ‘niet af te rekenen’.

De MKI is uitgedrukt in €, dit noemen we de éénpuntsscore. Hoe hoger de waarde, hoe meer milieubelasting. De MKI berekening geeft ook de uitstoot in een CO2 eq weer.

Je kunt van elk product een MKI bepalen / opvragen. Alle MKI’s van producten, energiedragers en materialen bij elkaar opgeteld geeft de MKI (dus de milieubelasting) van een project. Dit wordt verzameld en opgeteld in DuBo-calc.

Waarom gebruiken steeds meer opdrachtgevers de MKI? De MKI maakt het mogelijk om duurzaamheid en circulariteit op basis van een getal overzichtelijk en kwantificeerbaar te maken: je kunt producten makkelijk met elkaar vergelijken en zo een duurzame keuze maken. Een product met een lagere MKI heeft dus een lagere milieubelasting en is daarmee veelal de verstandige keuze.

De MKI-waarde van een product is de optelsom van de milieueffecten in 11 verschillende milieu-impact categorieën (set 1 data), deze gaat over in een nieuwe set, de set 2 data. Deze werkt met 19 milieu-categorieën.

Bij Van Dijk Beton zijn we bekend met het werken met de MKI. We gebruiken de GROENBETON-TOOL van Betonhuis om de MKI van een m3 beton of een compleet product op te stellen. Dit is dan een nog niet geverifieerde berekening.

Wil je er meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.

< Terug naar het overzicht

Direct een offerte aanvragen?